Статистика

Предузеће обавља послове одржавања зa 400 зграда , са преко 380.000м2 стамбеног простора.

У бази података Система обједињене наплате налази се преко 30.000 корисника комуналних и других услуга.

Обрађују се подаци за 9 предузећа са преко 30 различитих услуга.

Сваког месеца СОН пошаље рачуне за обједињену наплату на преко 22.000 кућних адреса.

 

Статистика
Top