Руководство

Директор ЈП "Стан":
Дејан Нијемчевић, дипл. економиста
e-mail: direktor@jpstan.com

Руководилац Службе за економске и правне послове
Марија Кузељевић, дипл. економиста
e-mail: findirektor@jpstan.com

Руководилац Одељења за економско финансијске послове:
Милева Петровић, дипл. економиста
e-mail: finansije@jpstan.com

Руководилац Одељења обједињене наплате комуналних и других услуга у СОН :
Гордана Цвијовић, економиста
e-mail: sonue@jpstan.com

Руководилац Техничке службе:
Дејан Кнежевић, грађевински инжењер.
e-mail: servis@jpstan.com

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник:

Арсић Раденко, дипломирани економиста (биографија)

Чланови:
Поповић Александар, дипломирани економиста (биографија), и
Караичић Рајка, дипломирани правник, представник запослених (биографија)

Руководство
Top