Развој

  • Развоју и унапређењу основне делатности одржавања заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда од јавног интереса, као и повереним делатностима управљања комерцијалним непокретностима у јавној својини града Ужица и комуналној делатности обједињене наплате, у ЈП "Стан" се поклања посебна пажња, нарочито кроз годишње и средњорочне планове и њихову реализацију.
  • Поред ових делатности, пословањем на тржишту кроз учешће на тендерима из области грађевинарства, остварују се додатни приходи у функцији унапређења техничких капацитета и остварује пуна запосленост кадрова.
  • Године 2007. проширена је делатност Предузећа обједињавањем наплате комуналних и других услуга и накнада које плаћају физичка лица као корисници ових услуга. Увршћивање ове делатности у пословање Предузећа имало је за последицу осавремењавања рачунарског хардвера и софтвера у ЈП "Стан", који процес се наставља и данас.
  • Стварају се услови за савремене начине комуникације са корисницима и учесницима у Систему обједињене наплате.
  • Од марта 2009. у ЈП "Стан" је обезбеђено да корисници своје обавезе и њихово измирење могу проверити путем Интернета, што представља корак даље ка електронској јавној управи у нашем Граду.
  • Послови рекламирања кроз доставу рекламних порука уз рачуне СОН-а.
Развој
Top