Рачуни

Упит стања

Ваше задужење и уплате по рачунима Систем обједињене наплате увек можете да проверите на следеће начине:

  • Лично на шалтерима обједињене наплате у Ужицу, улица Димитрија Туцовића 40 у у Севојну, улица Вишеслава Бугариновића 28.
  • Позивањем телефона 031/515-791, бесплатног позивног центра 0800 - 002 - 001 (радним данима 8.00 - 17.00 и суботом 8.00 - 10.30 часова) 
  • on-line упит стања

Плаћање рачуна

Комуналне услуге и производи плаћају се путем јединствене уплатнице Сон-а на којој су посебно исказани месечни износи накнада ових услуга као и укупан збир за све услуге са исказаним пдв-ом. Јединствене уплатнице достављају се корисницима месечно, најкасније до 15. у текућем месецу а за предходни месец. Корисници који до овог рока не добију рачун, дужни су да исте затраже на шалтерима Сон-а.

Рок за плаћање је 25. у текућем месецу за предходни месец.

Уплатна места

Своје рачуне за комуналне услуге корисници могу платити на шалтерима Система обједињене наплате у Ужицу, Димитрија Туцовића 40 и Севојну, Вишелава Бугариновића 28, без провизије. Рачуне можете да платите и на шалтерима Поште и банака, као и путем електронског банкарства

Рекламације

Промене

Рачуни
Top