Рачуни

Упит стања

Ваше задужење и уплате по рачунима Систем обједињене наплате увек можете да проверите на следеће начине:

  • Лично на шалтерима обједињене наплате у Ужицу, улица Димитрија Туцовића 40 у у Севојну, улица Вишеслава Бугариновића 28.
  • Позивањем телефона 031/515-791, бесплатног позивног центра 0800 - 002 - 001 (радним данима 8.00 - 17.00 и суботом 8.00 - 10.30 часова) 
  • on-line упит стања

Плаћање рачуна

Комуналне услуге и производи плаћају се путем јединствене уплатнице Сон-а на којој су посебно исказани месечни износи накнада ових услуга као и укупан збир за све услуге са исказаним пдв-ом. Јединствене уплатнице достављају се корисницима месечно, најкасније до 15. у текућем месецу а за предходни месец. Корисници који до овог рока не добију рачун, дужни су да исте затраже на шалтерима Сон-а.

Рок за плаћање је 25. у текућем месецу за предходни месец. По истеку рока за плаћање, на неплаћене рачуне врши се обрачун камате доцње по стопи прописаној законом. 

Уплатна места

Своје рачуне за комуналне услуге корисници могу платити на шалтерима Система обједињене наплате у Ужицу, Димитрија Туцовића 40 и Севојну, Вишелава Бугариновића 28, без провизије. Рачуне можете да платите и на шалтерима Поште и банака, као и путем електронског банкарства

Рекламације

Спорне износе на рачунима, корисници комуналних услуга могу да рекламирају на шалтерима Сон-а, као и код даваоца спорне услуге директно.

Промене

Све промене везане за корисника (промена власника, промена корисника, броја чланова) достављају се на шалтере Сон-а до 20. у месецу за текући месец.

Рачуни
Top