Партнери

Јавна и јавно комунална предузећа у Ужицу:

 • ЈКП "Биоктош", Хероја Луна 2
 • ЈКП "Водовод", Хероја Луна 2
 • ЈКП "Градска топлана", Трг Парзизана 26
 • ЈП "Ужице развој", Вуколе Дабића 1
 • ЈКП "Нискоградња"
 • ЈКП "Регинална санитарна депонија Дубоко", Дубоко бб
 • ЈП ПТТ Србије
 • ЕД Ужице, Момчила Тешића 13

Градска управа Ужице:

Институције:

 • Центар за социјални рад, Видовданска 32/а
 • Основни суд у Ужицу и Вишии суд у Ужицу, Наде Матић 6
 • Привредни суд у Ужицу, Марије-Маге Магазиновић 9

Пословне банке:

 • Banca Intesa Ad Beograd, Петра Ћеловића 4, Ужице

Осигуравајуће куће:

 • Дунав осигурање, Николе Пашића 22
 • ДДОР Нови Сад а.д.о. филијала 10 Ужице
Партнери
Top