Статистика

Предузеће обавља послове одржавања за 370 зграда , са преко 350.000м2 стамбеног простора.

У бази података Система обједињене наплате налази се преко 30.000 корисника комуналних и других услуга.

Обрађују се подаци за 12 предузећа са преко 30 различитих услуга.

Сваког месеца СОН пошаље рачуне за обједињену наплату на преко 24.000 кућних адреса.