ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (58%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Новости - Тендери и конкурси пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
План набавке за 2016.План набавке за 2016. годину  можете преузети Овде 

Позив за подношење понуда JN 50-2016Позив за подношење понуда JN 50-2016

Конкурсна документација

Oдлука о обустави отвореног поступка јавне набавке добара за Партију 5 - Материјал и делови за одржавање лифтова

Одлука о додели уговора

Обавешење о закљученим уговорима - Материјал за одржавање зграда без лифтоваПозив за подношење понуда JN 405-1-2016 горивоПозив за подношење понуда JN 405-1-2016 гориво

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка


Позив за подношење понуда JN 405-2-2016 гориво
Позив за подношење понуда JN 405-2-2016 гориво

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора


ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка ЈН 640-1/2016Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 640-1/2016

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности ЈН 405-3/2016 - Електрична енергијаПозив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 405-3/2016 - електрична енергија

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности ЈН 405-4/2016 - услуга штампања рачуна


Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 405-4/2016 - услуга штампања рачуна и тужби

Конкурсна документација

Допуна конкурсне документације

Друга допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговори на питање

Одговори на питања 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Jавнa набавкa добара - материјал за одрж. стамб. зграда ЈН 355-1/2017


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА материјал за одржавање стамбених зграда ЈН 355-1/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на питања

Измена конкурсне документације - партија 3

Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима - материјал за одржавање зграда


Jавнa набавкa добара – гориво за сл.возила ЈН 360-1-2017Позив за подношење понуде JN360-1-2017 - гориво

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора


Jавне набавке мале вредности ЈН 360-2/2017–полован путнички аутомобилПозив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН360-2/2017 - полован путнички аутомобил

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације


Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Одлука о обустављању поступка


Услуга штампања и ковертирања рачуна и тужби ЈН 360-4/2017


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка ел.енергије ЈН 360-3/2017


Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Услуга обезбеђење простора -ЈН 195-1/2018Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добара ЈН 377-1/2018 - материјал за одрж.стамб.зграда


Позив за подношење понуда - материјал за одржавање стамбених зграда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности ЈН 195-2/2018 горивоПозив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 195-2/2018 - гориво за возила

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности ЈН 195-3/2018 пол.тер.возило


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 195-3/2018 - половно теретно возило

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додељеном уговору


Позив за подношење понуда ЈН - 195/4-2018 елек.енергија


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН - 195/4-2018

Конкурсна документација