ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (58%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Информације за кориснике - Пријава нових зграда у систем пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
Пријава нових зграда у систем

Нови корисник комуналних услуга и производа дужан је да се пријави ЈП "Стан" у року од 8 дана од дана почетка коришћења комуналних услуга.

ЈКП "Биоктош" обиласком на терену долази до податка да је сазидан нов објекат који се користи и за који треба плаћати комуналне услуге и накнаде. Радник ЈКП "Биоктош" попуњава записник са личним и адресним подацима корисника и подацима о простору (стамбени, гаражни или пословни), површина и датум почетка коришћења. Корисник на лицу места потписује записник. ЈКП "Биоктош" електронски обавештава ЈП "Стан" о новим корисницима.

ЈКП "Топлота" после техничког пријема зграде у редовно грејање доставља образац са списком корисника, бројем стана, загреваном површином и датумом почетка грејања. Уколико зграда и корисници не постоје у евиденцији ЈП "Стан", врши укључење према добијеним подацима. На уплатници ће се налазити ставке: грејање, одношење смећа.

У случајевима индивидуалне градње, корисници сами могу да се пријаве за наплату комуналних услуга, накнада и производа. За пријаву је потребно да доставе фотокопију Уговора о купопродаји или Употребну дозволу и фотокопију личне карте.

Остале комуналне услуге се укључују у наплату тек по пријави предузећа о чијој се накнади ради: ЈКП "Водовод", ЈКП "Топлота", Електродистрибуција Ужице и ЈП "Стан".

Трошкове за комуналне производе чија се потрошња наплаћује на основу мерних уређаја (вода и заједничка електрична енергија) се приликом формирања нове зграде обрачунавају као да се сваком стану налази 1 члан. После формирања Скупштине / Савета зграде, начин обрачуна може да се промени на плаћање по парвом броју чланова у сваком домаћинству. 


Ваше име и презиме:
*
Адреса зграде:
*
Број телефона:

E-mail:
*