ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (58%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Рачуни - Промене пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
Промене

Промене података везане за простор, начин обрачуна и друго обављају се у Систему обједињене наплате.

Корисник је дужан да све промене пријави у року од 8 дана од њеног настанка. Молбе за промене примљене до 20. у месецу се примењују за тај месец, а од 21. у месецу се примењују за наредни месец.

За све измене података или престанак плаћања, потребни су одговарајући документи и формулари.

Промена имена на уплатници:
- Захтев за промену имена на уплатници
- Фотокопија докумената и оригинал на увид (Уговор о купопродаји, Решење о оставинској расправи, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању са Изводом из матичне књиге умрлих, Уговор о коришћењу...)
- Лична карта на увид
- Потврда Скупштине станара зграде о броју чланова домаћинства

Промена начина обрачуна мерљивих комуналних услуга (вода, заједничка електрична енергија):
- Скупштина станара зграде својом одлуком може да промени начин обрачуна на обрачун по броју чланова домаћинства или по стану.

Промена броја чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова:
- Потврда Скупштине станара зграде о броју чланова домаћинства

Престанак плаћања грејања преко СОН-а (претварање стамбеног простора у пословни, демонтажа грејних тела у стану):
- Искључиво по налогу ЈКП "Топлота"

Престанак плаћања изношења смећа (празни станови, куће које се не користе, пословни простор у коме делатност обављају правна лица и плаћају директно ЈКП "Биоктош"):
- Искључиво по налогу ЈКП "Биоктош"

Отказивање осигурања:
- Директно код осигуравајуће куће.

Molba za izdavanje listinga