ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (58%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Рачуни - Плаћање рачуна пошаљи страну пријатељу штампа
стране
Плаћање рачуна

Комуналне услуге плаћају се путем јединствене уплатнице на којој су посебно исказани месечни износи накнада за ове услуге, односно аконтација и која садржи укупан збир свих тих износа.

Јединствене уплатнице за текући месец Систем обједињене наплате доставља корисницима месечно, и то најкасније до 5. у наредном месецу.

Корисници који не добију уплатницу до 10. у текућем  месецу за претходни месец, дужни су да на шалтерима Система обједињене наплате затраже и бесплатно добију копију уплатнице.

Корисник комуналних услуга који своје обавезе не плати у року доспећа, дужан је да заједно са основним задужењем плати затезну камату на износ основног задужења од дана доспећа до дана уплате, по стопи утврђеној законом. Камата ће бити евидентирана од стране на уплатници за наредни месец у односу на месец на који се односи затезна камата.

Спорне износе комуналних накнада корисници су дужни да рекламирају најкасније у року од 8 дана од дана уручивања уплатнице.

По истеку рока за плаћање јединствене уплатнице, СОН ће покренути судски спор против корисника комуналних услуга код Окружног суда Ужицу ради наплате главног дуга и одговарајуће камате за кашњење. СОН је дужан да пре покретања судског поступка, писаним путем обавести корисника комуналних услуга о основу и висини дуга и одреди му рок плаћања наведеног износа, који не може бити краћи од 15 дана.