ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (57%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Информације за кориснике - Комуналне надлежности пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
Комуналне надлежности

Наплату комуналних услуга кроз Систем обједињене наплате на подручју градa обавља ЈП "Стан".

Субвенције за плаћање комуналних услуга зависно од категорије корисника, одобрава Центар за социјални рад или даваоци комуналних и других услуга директно.Назив услуге или производа

Надлежно предузеће или институција

Изношење смећаЈКП "Биоктош"
Депоновање смећа ЈКП Регионални центар за управљање отпадом - Дубоко

Грејање

 ЈКП "Градска топлана Ужице"
Вода и канализацијаЈКП "Водовод"
Накнада за заштиту вода Републички фонд за воде
Накнада за заштиту водаРепублички фонд за воде
Одржавање заједничких делова стамбених зградаЈП "Стан"
Хитне интервенцијеЈП "Стан"
Чишћење зградаАгенција која пружа услуге
 Осигурање простора или лица

Осигуравајуће кућеСложеност рада на одржавању комуналне инфраструктуре Града најчешће захтева синхронизовано деловање више јавних и јавних комуналних предузећа. У појединим случајевима долази до преклапања њихових надлежности из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе.

Водовод и канализација

ЈКП „Водовод“ надлежно је за одржавање водоводних инсталација и уличне водоводне мреже до водомера, укључујући и водомер. Водоводне инсталације иза водомера представљају кућну инсталацију, односно заједничку инсталацију у стамбеним и стамбено-пословних зграда, а о њој брину власници, односно власници посебних делова стамбених зграда који сами сносе трошкове и сами је одржавају. ЈКП „Водовод“ надлежно је и за одржавање канализационих инсталација све до канализационог прикључка.

О одржавању заједичких инсталација у стамбеним зградама води рачуна ЈП „Стан“ Ужице, са којим Стамбена заједница закључи уговор о одржавању зграде (заједничка водоводна и канализацону инсталацију у стамбеним и стамбено пословним зградама).

Грејање

Када дође до загушења и изливања фекалија у индивидуалним, блоковским котларницама и предајним станицама које доводе до поремећаја у испоруци топлотне енергије, онда ЈКП „Водовод“ отклања узрок загушења, а ЈКП „Градска топлана“ последице.

Електрична енергија

 „Електродистрибуција Ужице“ надлежна је за одржавање електричних инсталација до бројила, укључујући и електрично бројило. Инсталације иза електричног бројила представљају кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају или за то уговором ангажују ЈП „Стан“ Ужице.