ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (57%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Систем обједињене наплатe - Учесници у СОН-у пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
Учесници у СОН-у

Учесници (даваоци услуга) у СОН-у:
- ЈКП "Биоктош" Ужице
- ЈКП Регионална депонија "Дубоко"
- ЈКП "Градска топлана" Ужице
- ЈКП "Водовод" Ужице

Поред јавних и јавних комуналних предузећа, даваоци услуга у СОН-у су:
- СЗР Бест, Митровић Слободан, пр.;
- Занатска радња ''Лифт сервис'' Спасојевић Драган пр. Ужице
- Економик инжењеринг ДОО Ужице

Комуналне и друге услуге за које се наплаћује накнада по основу јединственог рачуна СОН су:
- Одвоз кућног смећа - ЈКП "Биоктош",
- депоновање смећа - ЈКП Регионална депонија "Дубоко",
- заштита и унапређење животне средине - Град Ужице,
- грејања стамбеног простора - ЈКП "Градска топлана",
- Вода за пиће и одвођење отпадних вода/канализација - ЈКП "Водовод",
- Накнада за заштиту вода - Република Србија, Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду,
- Одржавање заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда (хитне интервенције, одржавање:кровова, фасада, лифтова, заједничких инсталација, опреме и уређаја) - ЈП "Стан" - за стамбене заједнице које су са ЈП "Стан" закључиле уговор о одржавању
- Хигијенско одржавање заједничких комуникација у стамбеним и стамбено пословним зградама СЗР "Best" за зграде стамбених заједница које су закључиле уговор са овим предузетником,
- Одржавање лифтова у стамбеним зградама - ЗР "Лифт сервис" и"Економик инжењеринг" доо - Ужице -за зграде које имају уговор са овим сервисерима.