Организација

Предузеће је организовано у две службе, и то:

 1. Служба за економске и правне послове у оквиру које су организована два одељења:
  • Одељење за економско финансијске послове, и
  • Одељење СОН-а;
 2. Техничка служба

 

Послове из делатности ЈП "Стан" тренутно обавља 51 запослени, са следећом квалификационом структуром:

 • Висока стурчна спрема 8,
 • Виша стручна спрема 8,
 • Високо квалификовани радника 1,
 • Средња стручна спрема 15,
 • Квалификованих радника 15,
 • Полуквалификованих радника 3,
 • Неквалификованих радника 1.

 

Организациона шема Јавно предузећа

 

Организација
Top