О нама

Јавно предузеће "Стан" део је комуналног система града Ужица. Превасходна делатност предузећа је обављање послова управљања комерцијалним непокретностима у јавној својини града, одржавање непокретности у јавној својини, одржавање стамбених зграда као и обављање комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге јавних предузећа и других даваоца услуга увршћених у систем обједињене наплате.

Оснивач предузећа је град Ужице. Седиште предузећа се налази у Ужицу, улица Марије Маге Магазиновић 7. Дан предузећа је 15. децембар.

Жиро рачун: 160-51497-09

ПИБ: 101624709

Матични број: 07382685

О нама
Top