Новости

Развоју и унапређењу основне делатности одржавања заједничких делова стамбених и стамбено-пословних…

Упит стања Ваше задужење и уплате по рачунима Систем обједињене наплате увек можете да проверите на…

Наплату комуналних услуга кроз Систем обједињене наплате на подручју градa обавља ЈП "Стан". Субвенције…

ЈП "Стан", Марије Маге Магазиновић 7, 31109 Ужице ПАК 500720 Радно време: 7:30 - 15:00…

Top