Новости

Правни претходник ЈП „Стан“ је основан 15. децембра 1965. године под називом Стамбено предузеће…

Предузеће је организовано у две службе, и то: Служба за економске и правне послове у оквиру које…

Директор ЈП "Стан": Дејан Нијемчевић, дипл. економиста e-mail: direktor@jpstan.com Руководилац…

Предузеће обавља послове одржавања зa 400 зграда , са преко 380.000м2 стамбеног простора. У бази података…

Јавна и јавно комунална предузећа у Ужицу: ЈКП "Биоктош", Хероја Луна 2 ЈКП "Водовод",…

Развоју и унапређењу основне делатности одржавања заједничких делова стамбених и стамбено-пословних…

Комуналне надлежности Стамбена заједница - управљање и одржавање Пријава нових зграда у систем Савети…

Наплату комуналних услуга кроз Систем обједињене наплате на подручју градa обавља ЈП "Стан". Субвенције…

Нови Закон о становању и одржавању зграда Закон о становању Закон о заштити животне средине …

Нови корисник комуналних услуга и производа дужан је да се пријави ЈП "Стан" у року од 8 дана од дана…

Top