Комуналне надлежности

Наплату комуналних услуга кроз Систем обједињене наплате на подручју градa обавља ЈП "Стан".

Субвенције за плаћање комуналних услуга зависно од категорије корисника, одобрава Центар за социјални рад или даваоци комуналних и других услуга директно.

Назив услуге или производа Надлежно предузеће или институција
Изношење смећа ЈКП "Биоктош"
Депоновање смећа ЈКП Регионални центар за управљање отпадом - Дубоко
Грејање ЈКП "Градска топлана Ужице"
Вода и канализација ЈКП "Водовод"
Накнада за заштиту вода Републички фонд за воде
Одржавање заједничких делова стамбених зграда ЈП "Стан"
Хитне интервенције ЈП "Стан"
Чишћење зграда Агенција која пружа услуге
Осигурање простора или лица Осигуравајуће куће

Сложеност рада на одржавању комуналне инфраструктуре Града најчешће захтева синхронизовано деловање више јавних и јавних комуналних предузећа. У појединим случајевима долази до преклапања њихових надлежности из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе.

Водовод и канализација

ЈКП „Водовод“ надлежно је за одржавање водоводних инсталација и уличне водоводне мреже до водомера, укључујући и водомер. Водоводне инсталације иза водомера представљају кућну инсталацију, односно заједничку инсталацију у стамбеним и стамбено-пословних зграда, а о њој брину власници, односно власници посебних делова стамбених зграда који сами сносе трошкове и сами је одржавају. ЈКП „Водовод“ надлежно је и за одржавање канализационих инсталација све до канализационог прикључка.

О одржавању заједичких инсталација у стамбеним зградама води рачуна ЈП „Стан“ Ужице, са којим Стамбена заједница закључи уговор о одржавању зграде (заједничка водоводна и канализацону инсталацију у стамбеним и стамбено пословним зградама).

Грејање

Када дође до загушења и изливања фекалија у индивидуалним, блоковским котларницама и предајним станицама које доводе до поремећаја у испоруци топлотне енергије, онда ЈКП „Водовод“ отклања узрок загушења, а ЈКП „Градска топлана“ последице.

 

Комуналне надлежности
Top