ЈН 440-1/2020 Јавна набавка ситног материјала за одржавање зграда (Преговарачки поступак без објављивања јавног позива)

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Top