Јавне набавке

ЈН 275-3/2019 - Набавка добара - горивo за службена возила   Позив за подношење понуда Конкурсна…

ЈН 275/2 - 2019 Услуге обезбеђења пословног простора     Позив за подношење понуда Конкурсна…

ЈН 275/1 - 2019 Набавка новог путничког возила   Позив за подношење понуда Конкурсна…

ЈН 272 - 1/2019 Материјал и делови за одржавање стамбених зграда   Позив за подношење понуда Конкурсна…

Top