Јавне набавке


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/pages/inc_news_list.php on line 46

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питања и одговори по питањима Измена и допуна…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Одлука о обустави…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

ЈН 275-5/2019 Услуге штампања и ковертирања рачуна и тужби   Позив за подношење понуде Конкурсна…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

ЈН 275-4/2019 - јавна набавке мале вредности - електрична енергија Позив за подношење понуда Конкурсна…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору   …


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

ЈН 275/2 - 2019 Услуге обезбеђења пословног простора     Позив за подношење понуда Конкурсна…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

ЈН 275/1 - 2019 Набавка новог путничког возила   Позив за подношење понуда Конкурсна…


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/jpstanc/public_html/inc_global/inc_pagination.php on line 5

ЈН 272 - 1/2019 Материјал и делови за одржавање стамбених зграда   Позив за подношење понуда Конкурсна…

Top