Јавне набавке

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питања и одговори по питањима Измена и допуна…

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна…

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом…

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Одлука о обустави…

ЈН 275-5/2019 Услуге штампања и ковертирања рачуна и тужби   Позив за подношење понуде Конкурсна…

ЈН 275-4/2019 - јавна набавке мале вредности - електрична енергија Позив за подношење понуда Конкурсна…

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору   …

ЈН 275/2 - 2019 Услуге обезбеђења пословног простора     Позив за подношење понуда Конкурсна…

ЈН 275/1 - 2019 Набавка новог путничког возила   Позив за подношење понуда Конкурсна…

ЈН 272 - 1/2019 Материјал и делови за одржавање стамбених зграда   Позив за подношење понуда Конкурсна…

Top