Историја

Правни претходник ЈП „Стан“ је основан 15. децембра 1965. године под називом Стамбено предузеће „Стан“.

1974. године се трансформисало у Самоупрану интересну заједницу становања општине Ужице.

Тако је функционисало пуних 14 година, да би 1988. било интегрисано у Самоуправну интересну заједницу стамбено комуналних делатности, грађевинског земљишта и путева Општине Ужице.

Решењем о оснивању ЈП "Стан" од 29.03.1990 године организовано је као јавно предузеће.

1995. године предузећу је припојено ДП „Стан-Сервис“.

Од априла 2007. године проширена је делатност предузећа обухватањем и поверене комуналне делатности од интереса за Град Ужице - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада свих даваоца услуга у систему обједињене наплате (СОН)- по основу јединствене уплатнице/рачуна.

Историја
Top