Документа

Документа


2019. 

Програм пословања


2018.

Програм пословања

Измена програма пословања

План набавке

Квартални извештај (I-III)

Квартални извештај (I-VI) 

Квартални извештај (I-IX)

Квартални извештај (I-XII)

Извештај о раду

Извештај независног ревизора

 


2017.

Програм пословања

Измена програма пословања

План набавке

Квартални извештај (I-III)

Квартални извештај (I-VI) 

Квартални извештај (I-IX)

Извештај о раду

Средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2021

Дугорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027

 


2016. 

План пословања

Програм пословања

План набавке

Извештај о раду

Извештај независног ревизора


 

Top